Danh mục luận văn, luận án

 1. Phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản đến hoạt động kinh doanh của NH NN & PTNT Việt Nam.
 2. Phân tích tiêu dùng điện của các hộ gia đình tỉnh Quảng Ninh.
 3. Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.
 4. Phân tích thực trạng và nhu cầu về công nhân kỹ thuật ở Việt Nam.
 5. Phân tích và đánh giá khả năng tìm việc của lao động có đào tạo.
 6. Phân tích nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị ở Việt Nam và khả năng đáp ứng của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng.
 7. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của ngành sản xuất giầy dép Việt Nam.
 8. Phân tích hiệu quả của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam.
 9. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam.
 10. Phân tích quan hệ giữa năng lực nhận thức với một số chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
 11. Mô hình đa nhân tố phân tích giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 12. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp qua phân tích kết hợp hai bộ số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002 và 2004 ở Việt Nam.
 13. Ước lượng và phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp ở Việt Nam bằng phương pháp tham số và phi tham số.
Advertisements

Giới thiệu về chúng tôi

Xin chào các bạn! Do công việc của bạn quá bận dộn, bạn muốn có thời gian để chăm sóc gia đình, con cái; bạn không có thời gian để hoàn thành luận văn, luận án tốt nghiệp của mình, bạn cần tìm người hướng dẫn viết bài. Để đáp ứng được những yêu cầu đó nhóm chúng tôi được thành lập năm 2008. Hiện nay nhóm đã có tổng số trên 10 thành viên là thạc sĩ thuộc  ngành kinh tế, luật hành chính.. trong  nước. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn, luận án bằng tiếng anh và tiếng việt thuộc các ngành sau:

 • Kinh tế
 • Tài chính- Ngân hàng
 • Kế toán- Kiểm toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Bảo hiểm
 • Hành chính
 • Luật

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trưởng Nhóm : Ms. Trang

Điện thoại: 0934.696.467
Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com