Báo giá tham khảo

Tùy vào mức độ của đề tài chúng tôi báo giá cho các bạn tham khảo như sau:

  1. Tiểu luận cao học: 1 -3 triệu.
  2. Luận văn thạc sĩ: 10 -15 triệu.
  3. Luận án tiến sĩ : 20-30 triệu.
  4. Trưởng Nhóm : Ms. Trang

    Điện thoại: 0934.696.467
    Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com