Danh mục luận văn, luận án

 1. Phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản đến hoạt động kinh doanh của NH NN & PTNT Việt Nam.
 2. Phân tích tiêu dùng điện của các hộ gia đình tỉnh Quảng Ninh.
 3. Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.
 4. Phân tích thực trạng và nhu cầu về công nhân kỹ thuật ở Việt Nam.
 5. Phân tích và đánh giá khả năng tìm việc của lao động có đào tạo.
 6. Phân tích nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị ở Việt Nam và khả năng đáp ứng của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng.
 7. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của ngành sản xuất giầy dép Việt Nam.
 8. Phân tích hiệu quả của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam.
 9. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam.
 10. Phân tích quan hệ giữa năng lực nhận thức với một số chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
 11. Mô hình đa nhân tố phân tích giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 12. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp qua phân tích kết hợp hai bộ số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002 và 2004 ở Việt Nam.
 13. Ước lượng và phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp ở Việt Nam bằng phương pháp tham số và phi tham số.

Đề tài thạc sĩ

1 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ : Thực trạng và giải pháp
2 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM    
3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Ngân hàng quốc tế  
4 Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020    
4 Giải pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam    
5 Kiểm soát tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh TP.HCM    
6 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015  
7 Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam    
8 Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam  
9 Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập Kinh tế quốc tế ở Việt Nam    
10 Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam    
11 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế    
12 Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế    
13 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp  
14 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp    
15 Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020    
16 Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam    
17 Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập    
18 Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015    
19 Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam