Home » Quy trình viết bài » Quy trình làm việc của chúng tôi

Quy trình làm việc của chúng tôi

1. Thỏa thuận

2. Bạn  gửi yêu cầu chi tiết vào email  đồng thời đặt cọc cam kết.

3. Chúng viết, giao từng chương theo tiến độ thỏa thuận, send file qua email

4. Chủ đề tài thanh toán từng phần theo thỏa thuận qua ATM

5. Check lỗi, sửa theo yêu cầu từng đoạn, cả bài.

6. Chủ đề tài thanh toán hết 100% phí hỗ trợ qua ATM

7. Giao toàn bài, kết thúc thỏa thuận qua email

Trưởng Nhóm : Ms. Trang

Điện thoại: 0934.696.467
Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s