Home » Cam kết » Cam kết của nhóm chúng tôi

Cam kết của nhóm chúng tôi

Chúng tôi cam kết viết bài cho bạn:
1. Bài là đặt chất lượng cao không sao chép.
2. Đảm bảo bài viết theo đúng yêu cầu của đề cương.
3. Hoàn thành bài viết đúng thời gian bạn yêu cầu.
4. Sửa bài đầy đủ theo yêu cầu sau khi khi giao (không giới hạn số lần sửa)
5. Bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Trưởng Nhóm : Ms. Trang

Điện thoại: 0934.696.467
Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s