Home » Uncategorized » Báo giá tham khảo

Báo giá tham khảo

Tùy vào mức độ của đề tài chúng tôi báo giá cho các bạn tham khảo như sau:

  1. Tiểu luận cao học: 1 -3 triệu.
  2. Luận văn thạc sĩ: 10 -15 triệu.
  3. Luận án tiến sĩ : 20-30 triệu.
  4. Trưởng Nhóm : Ms. Trang

    Điện thoại: 0934.696.467
    Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s