Home » Luận văn » Đề tài thạc sĩ

Đề tài thạc sĩ

1 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ : Thực trạng và giải pháp
2 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM    
3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Ngân hàng quốc tế  
4 Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020    
4 Giải pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam    
5 Kiểm soát tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh TP.HCM    
6 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015  
7 Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam    
8 Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam  
9 Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập Kinh tế quốc tế ở Việt Nam    
10 Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam    
11 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế    
12 Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế    
13 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp  
14 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp    
15 Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020    
16 Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam    
17 Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập    
18 Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015    
19 Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s