Home » Giới thiệu về chúng tôi » Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Xin chào các bạn! Do công việc của bạn quá bận dộn, bạn muốn có thời gian để chăm sóc gia đình, con cái; bạn không có thời gian để hoàn thành luận văn, luận án tốt nghiệp của mình, bạn cần tìm người hướng dẫn viết bài. Để đáp ứng được những yêu cầu đó nhóm chúng tôi được thành lập năm 2008. Hiện nay nhóm đã có tổng số trên 10 thành viên là thạc sĩ thuộc  ngành kinh tế, luật hành chính.. trong  nước. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn, luận án bằng tiếng anh và tiếng việt thuộc các ngành sau:

  • Kinh tế
  • Tài chính- Ngân hàng
  • Kế toán- Kiểm toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Marketing
  • Bảo hiểm
  • Hành chính
  • Luật

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trưởng Nhóm : Ms. Trang

Điện thoại: 0934.696.467
Email: dichvuvietluanvan9999@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s